งานมหกรรมแสดงสินค้า ระยองซื้อระยองเพื่อคนระยอง
มอบ ปั้มน้ำ ให้กับตัวแทน SCG เพื่อส่งมอบต่อให้โรงเรียนในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
มิถุนายน 30, 2017
งานมหกรรมแสดงสินค้า ระยองซื้อระยองเพื่อคนระยอง
วันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 UPC ออกบูท งานมหกรรมแสดงสินค้า ระยองซื้อระยองเพื่อคนระยอง
Consumer Fair
วันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสาขาระยอง