พิธีวางเสาเอก บริษัท ยู-การผลิต จำกัด
พิธีกระทบธรณี เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงาน ยู-การผลิต
มิถุนายน 30, 2017
พิธีตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายายใหม่
มิถุนายน 30, 2017
พิธีวางเสาเอก บริษัท ยู-การผลิต จำกัด
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม2560บริษัท ยู-การผลิต จำกัด โดยคุณนราภรณ์ หาญมนต์ (Managing Director)คณะผู้บริหาร และพนักงาน ยู-การผลิต ทุกท่าน จัดพิธียกเสาเอก โครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่