ร่วมสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งาน Aircond2000 ครั้งที่ 3/2560
มิถุนายน 30, 2017
มอบ ปั้มน้ำ ให้กับตัวแทน SCG เพื่อส่งมอบต่อให้โรงเรียนในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
มิถุนายน 30, 2017
ร่วมสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ยู-การผลิต จำกัด เป็นตัวแทนพี่น้องผู้ใจดีร่วมกันมอบสิ่งของ สมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ร่วมกันส่งสิ่งของและแรงใจถึงพี่น้องที่เดือดร้อน ขอให้ทุก ๆ ท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นค่ะ