ทำบุญถวายโต๊ะหมู่บูชา วัดซอยคีรี
ร่วมสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมทางภาคใต้
มิถุนายน 30, 2017
คุณนราภรณ์ หาญมนต์ รับวุฒิบัตร SMEs Digitel 2017 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
มิถุนายน 30, 2017
ทำบุญถวายโต๊ะหมู่บูชา วัดซอยคีรี
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 คุณนราภรณ์ หาญมนต์ และชาว ยู-การผลิต ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน และถวายโต๊ะหมู่บูชา ที่วัดซอยคีรี ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง